Bengt,Bengt och Bengt tar hand om frågor kring gödning på Halonen farm, de är i sig garranter för god tobak!

Bengt,Bengt and Bengt takes care ’bout the fertilaziaion on Halonen farm, the are the guarantee for good tobacco!