Blog Image

Halonen best

Halonen Best

History, tools and much more. >home<

Tobacco 4

Tobacco Posted on 2010-09-18 11:13AM

Nu är det dags att skörda. Torkningen kan ske i olika steg och regel nummer ett är att det ska ta tid men tobaken får inte mögla. Här får man prova sig fram.

Now it’s harvest time. You can dry the tobacco in steps and the number one rule to let it take time but avoid the tobacco to get mouldy.Tobacco 3

Tobacco Posted on 2010-04-27 05:09PM

Små plantor blir större, tid att omplantera. Var försiktig så inte rötterna skadas. Gräv ner fingrarna under plantan och lyft försiktigt i ett av bladen.
Little plants grow bigger, time for them to move to their own pot. Be careful so the roots don’t damage. Dig the fingers under the plant and lift carefully one of the leaves.light Tobacco 2

Tobacco Posted on 2010-04-01 11:43AM

De små plantorna kommer nu upp, de kan behöva extra ljus men inte ett för varmt ställe.
The small plants are now coming up, they can use some extra light and a place thats not to warm.Tobacco 1

Tobacco Posted on 2010-03-02 08:06AM

Fröna är mycket små.
The seeds are very small.
Därför kan det vara en bra idé att blanda dem med sand.
It can be a good idea to mix the seeds with sand.
Sand och frö på ett vikt papper.
Sand and seeds on a foiled paper.

Så på ytan, tobaksfrön ska inte ligga under såjorden.
Put the seeds on the surface, tobacco seeds shall not be under the dirt.
Tryck ner lätt så fröna får kontakt med fukten.
Press gently o the seeds get in contact with the moister.
Plast över för att hålla fuktigheten. Tobaksfrön ska ha en ljus plats. Lycka till!
Plastic-cover to keep the moister, Tobacco seeds needs a place in light. Good luck!Tobacco

Tobacco Posted on 2010-02-18 10:37AM

Snart är det den 1:a mars. Det innebär att våren är här och det är tid att sätta tobaksfrö. Ni som köpt frön från ‘Halonen shop’ kan hänga med i arbetet på bloggen.

Soon it’s the 1:st of Mars. That means that the spring is here and the growing of tobacco must begin. You out there who bougth the seeds from ‘Halonen shop’ can join the working process from this blog.